Stormprotocol

Protocol m.b.t. voorkomen van stormschade tennispark TPV Raamsdonksveer.

1. Storm, code geel, oranje, rood
Zie de bijlage voor de definitie van storm en van de codes geel, oranje, rood.
Het KNMI betrekt bij de codes niet alleen storm maar ook sneeuw, gladheid etc.
Het protocol betreft alleen acties bij storm.

 

2. Wanneer overgaan tot actie
Verantwoordelijk voor het in gang zetten van het stormprotocol is het daarvoor aangesteld bestuurslid.
Na aankondiging van het KNMI van code rood neemt hij/zij contact op met een van de leden die kennis en ervaring heeft over het mogelijk ontstaan van schade door storm. Zij samen besluiten om al dan niet tot acties over te gaan als vermeld onder punt 4.

Zodra besloten is om tot actie over te gaan, moet een aantal leden worden gebeld met verzoek/opdracht om acties uit te voeren. Het bestuurslid coördineert vervolgens de te nemen acties.

 

3. Bellijst
In de bellijst zijn telefoonnummers (06-nummers) vermeld van leden die oproepbaar zijn om acties uit te voeren genoemd onder punt 4. Het bestuurslid en de ervaringsdeskundige bellen leden vermeld in de lijst.

Het Stormprotocol is vast onderdeel van de agenda van de Algemene Leden Vergadering. Doel is om, staande de vergadering, leden te vragen beschikbaar te zijn voor uitvoering van acties genoemd om onder 4.

 

4. Wat moet gedaan worden
Materiaal en materieel voor het uitvoeren van de acties, is beschikbaar in een aparte kist in het materiaalhok. Zie bijlage 3.

 

Bijlagen
1. Info over stormcodes geel, oranje, rood
2. Verzekeringsvoorwaarden
3. Materialen
4. Bellijst

 

1.  Stormcodes
Het KNMI geeft, bij (zware) storm, waarschuwingen uit. Het KNMI gaat uit van storm of windkracht 9, als een uurgemiddelde windsnelheid tussen 75 en 88 kilometer per uur gemeten wordt.

Codes geel, oranje, rood

Bij code rood wordt door het KNMI een zgn. Weeralarm afgegeven.

Code geel: wees alert
Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is. Code geel kan 48 uur voordat het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 procent.

Code oranje: wees voorbereid
Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan plaatselijk zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.

Code rood (weeralarm): onderneem actie
Dit is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn. Dit kan heel plaatselijk zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 24 uur uitgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet. Code rood kan ook uitgegeven worden als er een kleine kans is op een extreme weersituatie, maar de veiligheidsrisico’s groot zijn.

 

2. Verzekeringsvoorwaarden
Onderstaande tekst is gekopieerd uit de ”Gecombineerde Sport & Vrije Tijd Polis - Lloyd's Insurance Company S.A”

4. Polisvoorwaarden
4.6 Stormprotocol

Als er een storm (code geel, oranje of rood) wordt aangekondigd door de landelijke media, moet U:

(a) Loop door het gehele clubhuis, en check of alle ramen en deuren goed zijn afgesloten.

(b) Zorg ervoor dat zonneschermen volledig zijn opgerold

(c) Verwijder vlaggen en banieren waar mogelijk.

(d) Controleer of alle reclameborden rond de Velden goed vastzitten.

(e) Waar mogelijk, verwijder:

(i) vlaggen en banieren
(ii) De welbekende grote groene en wind doorlatende reclame-uitingen in de hekwerken of ballenvangers

(f) Waar van toepassing, wees bewust en volg het storm protocol van de fabrikant van uw ballonhal.

 

3. Materialen
In het materialenhok staat een aparte kist met materiaal en materieel voor het borgen van zaken genoemd onder punt 4 ‘Wat moet gedaan worden’. Dit betreft onder meer:

  • touw
  • spanbanden
  • tie raps
  • gereedschap (tangen, sleutels etc)

 

4. Bellijst
Volgt binnenkort.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 162 750 987

Adres

Wilhelminalaan 34
4941 GK Raamsdonksveer

KVK-nummer

40271019