Rustend of blessure lidmaatschap

Blessure lidmaatschap

Indien men om gezondheidsredenen tenminste 4 maanden niet in staat is om te tennissen kan tussentijds een blessure lidmaatschap bij het bestuur worden aangevraagd. Omtrent andere redenen beslist het bestuur. 
Er gelden dan de volgende bepalingen:
•    Het verzoek dient schriftelijk ingediend te worden bij de ledenadministratie: [email protected]
•    In het verzoek moet de reden van het niet kunnen tennissen worden opgegeven en de ingeschatte periode van niet tennissen (tenminste 4 maanden). In voorkomend geval kan om een doktersverklaring worden gevraagd.
•    Een verzoek kan niet worden ingediend met terugwerkende kracht.
•    Het bestuur beslist over het verzoek en deelt dit mede aan de betrokkene. 
•    De restitutie van de contributie minus de kosten van €20 voor het blessure lidmaatschap wordt door de penningmeester berekend over de periode van het niet tennissen door de betrokkene. Hierbij geldt een maand als rekeneenheid.
•    Over de hoogte van restitutie is geen discussie mogelijk. 
•    De restitutie periode start (na een positieve beslissing) op zijn vroegst vanaf het moment dat het verzoek is binnengekomen. De ledenadministratie zal na een positieve beslissing de pas van het lid blokkeren. 
•    De periode van het blessure lidmaatschap, te rekenen vanaf de datum waarop de ledenpas (na een positieve beslissing) is geblokkeerd, dient tenminste 4 maanden te zijn. Het einde van het blessure lidmaatschap wordt door het lid zelf opgegeven bij de ledenadministratie die zorg draagt voor het deblokkeren van de pas van het lid. De ledenadministratie geeft dit door aan de penningmeester.. 
•    De uitbetaling van de restitutie vindt in principe plaats na het deblokkeren van de ledenpas. 
•    Duurt het blessure lidmaatschap korter dan 4 maanden, dan vindt geen restitutie van contributie plaats.         


Rustend lidmaatschap

 Een rustend lid betaalt €20 per jaar. Als rustend lid ben je gedurende het volledige kalenderjaar wel lid van de vereniging, maar geen lid van de KNLTB. 
Je bent in dat jaar niet speelgerechtigd.
Aanmelden bij [email protected]

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 162 750 987

Adres

Wilhelminalaan 34
4941 GK Raamsdonksveer

KVK-nummer

40271019