Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en Gedragscodes

Verklaring Omtrent het Gedrag

Steeds vaker wordt bij sportclubs een Verklaring Omtrent het Gedrag verlangd bij onder anderen bestuursleden, trainers en coaches. Het is namelijk belangrijk dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten. Met name wordt daarbij gedacht aan jeugdleden, minderjarigen en kwetsbare groepen. 
Het ministerie van veiligheid en justitie geeft een VOG af als blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor diens activiteiten op de club. Door als vereniging een VOG te verlangen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

Ook onze vereniging wil die VOG verder invoeren. Voor TPV Raamsdonksveer is het mogelijk deel te nemen aan de regeling voor een gratis VOG. Onder meer is dan verplicht onderstaande documenten op deze website te plaatsen.
Contactpersoon bij onze club is secretaris Hans Hulsebos.  Vragen of opmerkingen kunnen naar hem per e-mail worden gestuurd: [email protected]

Uit een VOG blijkt dat het gedrag uit iemands verleden geen bezwaar oplevert voor het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd (zoals het werken met minderjarigen binnen een vereniging). Het is verstandig om de begeleiders/vrijwilligers iedere drie jaar een VOG opnieuw aan te (laten) vragen.

Voor TPV Raamsdonksveer is het van essentieel belang dat onderstaande funcionarissen een VOG kunnen overleggen, zoals:

-tennis- en padelleraren (regelmatig inzetbaar)

-leden van de jeugdcommissie

-vertrouwenscontactpersoon

Gedragscodes

Onderstaand verwijzen wij naar de gedragscodes van de KNLTB voor bepaalde groepen:

Algemene gedragscode:

https://www.knltb.nl/media/f0zdeajk/algemene-gedragscode-december-2023-def.pdf?ts=637671166955930000

Gedragscode voor de begeleider:

https://www.knltb.nl/media/u4hd5sfc/gedragscode-voor-de-begeleider-december-2023-def.pdf?ts=637671167040300000

Gedragscode voor de ouder:

https://www.knltb.nl/media/pfoikpu5/gedragscode-voor-de-tennis-en-padelouder-dec-23-def.pdf?ts=637671158255570000

Gedragscode voor de verenigingsvrijwijwilliger:

https://www.knltb.nl/media/nrenzx4i/gedragscode-voor-de-verenigingsvrijwilligers-dec-23-def.pdf?ts=637671167158030000

 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 162 750 987

Adres

Wilhelminalaan 34
4941 GK Raamsdonksveer

KVK-nummer

40271019