Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij TPV Raamsdonksveer

Een veilige omgeving hoort overal vanzelfsprekend te zijn, ook in de sportwereld. Helaas is dit niet altijd het geval en daarom is preventie en het voeren van beleid cruciaal. Binnen sportverenigingen wordt daarom in veel gevallen een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze VCP heeft een belangrijke rol in het stimuleren van een veilige sportcultuur. Wanneer personen in de sport te maken krijgen met ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, pesten, of vermoedens van matchfixing, is de VCP binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt. De VCP biedt een luisterend oor en is bekend met de route die de klager of melder kan bewandelen.

Preventie sociale veiligheid

Het bestuur van TPV Raamsdonksveer vindt sociale veiligheid belangrijk en is erg blij dat Sybille van Bladel onze vertrouwenscontact persoon wil zijn. Sybille is rustend lid binnen onze vereniging, maar staat toch dicht bij onze vereniging. In het verleden heeft zij de taak van bestuurslid Jeugdcommissie uitgevoerd en kan daardoor als onafhankelijk persoon deze belangrijke taak uitvoeren. De vertrouwenscontactpersoon heeft een rapportageplicht (geanonimiseerd indien gewenst) richting het bestuur. Dit vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid om te handelen als het misgaat. Het preventiebeleid valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Basistaken vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is er voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. Vaak wordt gedacht aan jonge sporters die slachtoffer worden van volwassen begeleiders, maar ongewenst gedrag komt ook voor tussen sporters onderling of begeleiders. De basistaken van een VCP zijn:

Eerste opvang: de VCP is het eerste aanspreekpunt bij klachten en meldingen. Hij of zij is bekend met de mogelijke vervolgstappen.

Doorverwijzen: de VCP bespreekt de mogelijke vervolgstappen met de klager/melder. Hij of zij kan meldingen doorzetten naar de KNLTB.

Preventie: de VCP adviseert en stimuleert het bestuur van TPV Raamsdonksveer om meer preventieve maatregelingen te nemen, als zij dat nodig vindt.

Als een van onze leden iets met Sybille wil bespreken kan dat rechtstreeks via haar E-mail: [email protected]  

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 162 750 987

Adres

Wilhelminalaan 34
4941 GK Raamsdonksveer

KVK-nummer

40271019