Privacy policy

TPV Raamsdonksveer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Het bestuur heeft de AVG geïmplementeerd via een stappenplan. Daarmee is TPV Raamsdonksveer 'AVG proof'. Omdat je als lid van de vereniging persoonsgegevens aan ons hebt doorgegeven, heb je volgens de AVG de vereniging toestemming gegeven bepaalde gegevens over je vast te leggen. Via de website houden we jullie op de hoogte van de voortgang.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TPV Raamsdonksveer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy-policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als TPV Raamsdonksveer zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via [email protected]. Dit is het rechtstreekse adres naar de secretaris.

AVG - Welke gegevens registreert TPV Raamsdonksveer.pdf AVG - Naslag over de AVG richtlijnen.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 162 750 987

Adres

Wilhelminalaan 34
4941 GK Raamsdonksveer

KVK-nummer

40271019